Prohlídky bunkru 2022


  Prohlídka bunkru 2021


  Bunkr v roce 2011


  Z knihy inventur v kopci